How far are you willing to run?

TEC 8-11 oktober – väntar tillstånd

English below the Swedish text.

Hej alla!

STATUS: Vi har skickat in ansökan och väntar svar angående tillstånd från polisen för att genomföra TEC 2020. Vi vet alltså ännu inte om vi kommer att få genomföra tävlingen just nu!

OM vi får tillstånd kommer upplägget vara 3 starter med max 50 löpare per start:

Start 1:

Torsdag 8 oktober kl. 08.00 för 50 och 100 miles. Maxtid 24h

Start 2:

Fredag 9 oktober kl. 09.00 för 50 och 100 miles. Maxtid 24h

Start 3:

Lördag 10 oktober kl. 10.00 för ENDAST 100 miles. Maxtid 30h

Under den timmen som är mellan starterna är tiden som de sista löparna har att bege sig ifrån området och de nya att tillkomma, nummerlappsutdelningen kommer att ske utomhus och jag ber er att hålla avstånd i kön!

Detta innebär också att det endast är 150st som kan komma att genomföra TEC 2020. Därför ber jag ödmjukast att om du känner dig osäker eller småskada, lämna plats till de som är i form och skadefria.

Om du inte får en plats 2020 och samma begränsning gäller 2021 så är du garanterad start 2021. Får du inte heller plats nu flyttas din anmälan automatiskt till 2021!

Hur anmäler man sig till dessa starter?

OM vi får tillståndet kommer det skickas ut en länk till alla anmälda samt en värdekod så man anmäler sig gratis och väljer den dagen man vill springa. Det är först till kvarn som gäller!

 

Väl mött

David Sundvall

 

Hello all!

STATUS: We are waiting for the permission from the police department so still it’s not decided if we can have a TEC 2020.

IF we get a permission from the police we will have three races between 8th – 11th of October with maximum of 50 runners per race.

Race 1:

Thursday 8th of October 08.00 AM, both 50 and 100 miles. Max time 24h

Start 2:

Friday 9th of October 09.00 AM, both 50 and 100 miles. Max time 24h

Start 3:

Saturday 10th of October 10.00 AM, ONLY 100 miles. Max time 30h

Between the races there is 1 hour for the last runners to leave the race area and the new runners can get their race bib. Please have distance in the que getting your bib.

It also means that it’s only 150 runners that will be participating so I humbly ask you if you have any small injuries or feel unsecure please let someone who feels OK run this time. Your spot for TEC is moved to 2021 if you can’t run in October and if there is still the 50 person limit you will have a guaranteed start at 2021.

How do you register to this three races?

IF we get an OK from the police then I will send all registered runners a link and a discount code (it’s free) so you can register for the race you want. But remember that it’s only 50 runners per race so it’s the first ones that register that gets a spot!

Best regards

David Sundvall